Pavol Babiak, RSc.

Firma


Poslať správu používateľovi

Firma RECOMP, s.r.o. bola založená za účelom poskytovania služieb v oblasti správy nehnuteľností vrátane realitnej činnosti. Sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností všetkých druhov – byty, bytové domy, obchodné, administratívne, polyfunkčné, skladové a výrobné objekty i pozemky. 

Spoločnosť v rámci správcovských činností zabezpečuje prevádzku nehnuteľností, prenajíma nebytové priestory, zabezpečuje technický stav nehnuteľností a taktiež zodpovedá za dodržiavanie všetkých legislatívnych záležitostí.

Službou v oblasti správy komerčných nehnuteľností /objektov/ by sme radi do tejto sféry priniesli profesionalitu, flexibilitu, promptné riešenie problémov a vysokú kvalitu ponúkaných služieb. Veľmi nám záleží aj na korektnom vzťahu medzi vlastníkom nehnuteľnosti a správcom objektu, v ktorom majú vystupovať ako rovnocenní partneri spolupracujúci na základe dialógu.