Zmluva o postúpení pohľadávky - ak ste sa s niekým dohodli, že mu postúpite dlh, ktorý Vám niekto dlží