Potvrdenie o zverení predmetu zamestnancovi - ak svojmu zamestnancovi zverujete nejaký predmet