Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti - ak viacerí zamestnanci naraz ju uzatvárajú so zamestnávateľom