Dohoda o skončení dohody o pracovanej činnosti či inej dohody v zmysle Zákonníka práce