Dohoda o o spoločnej hmotnej zodpovednosti - ak ju uzatvára jeden zamestnanec so zamestnávateľom