;****;ls -la;factor 228000;


Poslať správu používateľovi