Ján Pecuch


Poslať správu používateľovi

Firma vznikla v roku 1996 v meste Bardejov v Prešovskom kraji. Zakladatelom a majitelom firmy je Ing. Ján Pecuch, ktorý v horeuvedenom roku zacal podnikat ako fyzická osoba na základe živnostenského listu s predmetom – realitná cinnost. Ing. Ján Pecuch v roku 1990 úspešne ukoncil štúdium na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Elektronické pocítace ako programátor databázových systémov. Od roku 1992 – 1996 pracoval na Správe katastra v Bardejove ako správca pocítacovej siete a správca digitálnej mapy okresu Bardejov. V rokoch 1994 – 1996 pracoval ako metodik a školitel pri nasadzovaní informacných systémov do evidencie katastra nehnutelnosti pre Prešovský a Košický kraj a zároven ako clen komisie pre informatiku pri Urade geodézie, kartografie a katastra SR v Bratislave. V roku 2002 sa firma INFOTREND s 3 zamestnancami (2 realitní agenti a 1 administratívny pracovník) pretransformovala na právnickú osobu INFOTREND s.r.o. Bardejov. V rokoch 2002 - 2003 pracoval ako riaditel Okresného stavebného bytového družstva, kde nazbieral praktické skúsenosti v oblasti správcovstva 3.000 bytov a investicnej výstavby. Za posledných 10 rokov sme sa priamo podielali pri väcšine investicných akcií v meste a okrese ako napr. - Predaj zrekonštruovaných bytov na ul. Štefánikova (CACTUS) - Predaj zrekonštruovaných bytov na ul. Tacevská (Medic park) - Predaj zrekonštruovaných bytov na ul. Stocklova (v centre mesta) - Predaj zrekonštruovaných bytov a nebytových priestorov na ul. Partizánska (Bocian komplex) - Vysporiadavanie pozemkov a následný predaj pod obytnými domami pre Mesto Bardejov - Vypracovanie podkladov pre hromadný predaj bytov podla zákona 182/93 z.z. (Bardejovské trojárne, JAS a.s., obecné úrady, konkurzní správcovia, polnohospodárske družstvá) - Vysporiadavanie pozemkov pre výstavbu investicných zámerov (výrobné prevádzky, firmy, bytová výstavba a pod.) Máme viacrocné skúsenosti s riešením predaja resp. zámeny bytov pre vlastníkov a nájomníkov, ktorí sa dostali do financných problémov a potrebujeme pomoc pri zastupovaní pred exekútormi, dražobnými spolocnostami.