AD-REALITY, s.r.o.


Poslať správu používateľovi

Zameriavame sa na potreby a ciele našich klientov, riadime sa princípmi prísneho etického kódexu.V realitnom obchode a z toho vyplývajúceho vztahu ku klientom vystupujeme vo vlastnom mene na základe zmluvy o sprostredkovaní. Všetko záleží od poskytovanej služby alebo priania klienta.