Financovanie súdnych sporov

Cena: neuvedená
Lokalita: neuvedená
Kategória: Služby
Dátum pridania: 20. Máj 2014
  •  Budeme financovať Váš spor. Nechcete alebo nemáte na zaplatenie súdnych, alebo mimosúdnych nákladov a poplatkov? Nie ste si istý, či práve Váš spor alebo pohľadávka má šancu na úspešné vyriešenie? Ponúkame Vám rady, predbežné posúdenie sporu alebo pohľadávky cez financovanie až po prevzatie rizika súdnej prehry. Naša odmena je len z Vášho úspechu a zaplatí ju protistrana, ktorá Vám dlhuje. Financujeme odmeny advokátom, súdne poplatky, znalecké posudky, náklady súvisiace s vedením súdneho konania na všetkých stupňoch, vrátane rozhodcovského i exekučného konania. Na začiatku všetkého je   predbežné posúdenie sporu, pohľadávky alebo Vášho nároku.  Vzhľadom k tomu, že nesieme po celú dobu trvania sporu nielen riziko neúspechu, ale taktiež nedostatočnej bonity protistrany, snažíme sa byť veľmi obozretní.   Podmienkou úspešnej spolupráce je preto dodanie všetkých potrebných informácií o Vašom prípade. Základné údaje o Vás alebo Vašej firme / kontaktné údaje, kontaktné osoby, údaje o právnom zastúpení a pod./ Údaje o dlžníkovi / kontaktné údaje, pokiaľ je možné tak údaje o majetkových pomeroch a bankových účtoch dlžníka a pod./ Údaje o pohľadávke alebo o Vašom nároku / odôvodnenie Vašej pohľadávky, údaje o spoluvlastníkoch pohľadávky, prípadné nároky protistrany, údaje o prípadných prvých krokoch v danej kauze a pod./ Posúdime Váš nárok z hľadiska možnej úspešnosti súdneho konania /či je spor vôbec možné vyhrať/. Posúdime Váš nárok z hľadiska konečnej vymáhateľnosti /či je v prípade úspechu možné od dlžníka Vaše peniaze získať/. Budeme financovať Váš spor. Kontakt: filakovsky@investcom.sk 0917 923 276

Fotogaléria

Diskusia