Predám akciovú spoločnosť bez dlhov, založenú v r.2008, štvrťročný platca DPH

Cena: 5 990 €
Lokalita: neuvedená
Kategória: Predaj firmy
Dátum pridania: 18. November 2014
  • Akciová spoločnosť s históriou založená v roku 2008. Sídlo spoločnosti a registrácia je v obvode Bratislava I. Akciová spoločnosť bola založená za účelom realizácie projektu, ktorý sa z dôvodu prieťahov so získaním potrebných povolení a súhlasu od Magistrátu BA - Staré Mesto nepodarilo do súčasnosti realizovať. Spoločnosť teda nevykonávala žiadnu aktívnu podnikateľskú činnosť. Táto spoločnosť je kvartálny platca DPH. Účtovná evidencia je riadne vedená, všetko je riadne ukončené, účtovný a právny stav je v 100% poriadku. Akcie však nie sú vedené v centrálnom depozitári cenných papierov. Základné imanie spoločnosti je 33 193,9189 EUR, 100% splatené. Akcie sú vo vlastníctve dvoch akcionárov: – 52% fyzická osoba, – 48% britská Ltd. (Ltd je vo vlastníctve fyzickej osoby - akcionára), v skutočnosti je teda „akciovka“ vo vlastníctve jednej fyzickej osoby

Fotogaléria

Diskusia