Hľadáme investora na spolufinancovanie rozšírenia kapacity existujúceho Zariadenia sociálnych služieb

Cena: 100 000 €
Lokalita: Košický kraj
Kategória: Hľadám investora
Dátum pridania: 13. November 2017
 • Hľadáme investora na spolufinancovanie rozšírenia kapacity  existujúceho Zariadenia sociálnych služieb v Košickom kraji.

  Nezisková organizácia s 3-ročnou históriou, čakacia listina, 100% obsadenosť.

  SWOT analýza

  Silné stránky

  • 100% obsadenosť zariadenia
  • Čakacia listina
  • Dobré meno v oblasti poskytovania sociálnych služieb a opatrovateľskej starostlivosti
  • Blízkosť Košíc ( 90% klientov s trvalým pobytom Košice )

  Slabé stránky

  • Nedostatok zdrojov na rozšírenie kapacity zariadenia
  • Areál v prenájme, nepostačujúce vlastné zdroje na kúpu nehnuteľností,

  Príležitosti

  • Možnosť odkúpiť celý areál zariadenia ( predkupné právo v nájomnej zmluve ),
  • Možnosť rozšíriť kapacitu zariadenia,
  • Vysoký dopyt po pobytovej sociálnej službe.

  Hrozby

  • Fluktuácia zamestnancov

Fotogaléria

Diskusia