Reč tela pri pracovnom pohovore

Súčasná vysoká nezamestnanosť ako i prebytok absolventov vysokých škôl často krát dáva zamestnávateľovi priestor pre dôslednejší výber zamestnanca na voľnú pracovnú pozíciu.

Reč tela pri pracovnom pohovore

 

Súčasná vysoká nezamestnanosť ako i prebytok absolventov vysokých škôl často krát dáva zamestnávateľovi priestor pre dôslednejší výber zamestnanca na voľnú pracovnú pozíciu.

 

V prípade, ak sa stanete uchádzačom o pracovnú pozíciu tak vedzte, že na pracovnom pohovore vás „nepredáva“ len kvalitný životopis, odborná prax, upravený zovňajšok, ale i reč vášho tela. Pri stretnutí s novým zamestnávateľom musíte samozrejme vedieť, aké sú vaše dobré aj slabé stránky a čo zaujímavé mu môžete ponúknuť, ale vášmu budúcemu nadriadenému určite neunikne ani reč vášho tela. 

 

Neverbálna komunikácia o uchádzačovi na pracovnom pohovore často krát prezradí viac, akoby ste možno chceli. V nasledujúcom článku vám prinášame zopár tipov, ktorým gestám a mimike by ste sa mali počas stretnutia s personalistom rozhodne vyhýbať.

 

Vaša reč tela pri pracovnom pohovore bude mať výrazne pozitívny alebo negatívny vplyv na to, aký dojem v zamestnávateľovi vzbudíte. Kľúčom k úspechu je starostlivá príprava nielen toho, čo chcete behom rozhovoru povedať, ale i neverbálnych aspektov, ktorými budete svoj prejav doprevádzať.

 

Prvý dojem

 

Pri výberovom konaní, na obchodnej schôdzke, pri rokovaní s novým zákazníkom – skrátka vždy, keď sa stretávate v pracovnom kontakte s niekým neznámym, je dôležitý prvý dojem.

 

Na to, aby si ľudia urobili prvý dojem, ľuďom stačí veľmi krátky čas, a preto ich musíte zaujať alebo aspoň neodradiť hneď. 80% úspechu je práve v kvalitnej príprave na stretnutie.

 

Príprava pred pohovorom

 

Pred pracovným pohovorom je potrebné uvedomiť si svoje osobné prednosti a ciele. Ak si budete sami sebou istí a ak si budete vedomí kvalít, ktoré môžete ponúknuť, lepšie sa sústredíte na to, akým spôsobom vytvoriť svojou rečou tela pozitívny dojem.

 

Nacvičujte vzpriamený postoj a výrazy tváre. Spôsob, akým chodíte a stojíte, vypovedá o vašej osobnosti a psychickom stave. Pokiaľ nachýlite alebo skloníte hlavu či zvesíte ramená, mimovoľne vytvárate pozície, ktoré bývajú vnímané ako typický znak nedostatku istoty.

 

Výraz tváre

 

Výraz tváre je jedna z prvých vecí, ktoré si na vás ľudia všimnú, a veľa osobných vlastností sa budú snažiť vysledovať práve z vašich jednotlivých výrazov. Predstavte si, že ste práve zahliadli niekoho, koho radi vidíte. Aký výraz získa vaša tvár? Pravdepodobne bude uvoľnená, prístupná a priateľská s nepatrne rozšírenými očami a ľahko zdvihnutými kútikmi úst.

 

Dbajte na to, aby toto bol váš výraz tváre. Na úsmev reagujeme vždy jednoznačne. Pokiaľ sa pri stretnutí s ľuďmi usmievate, vyžarujete ochotu byť príjemní a srdeční, váš úsmev bude veľmi pravdepodobne opätovaný.

 

Vstup do kancelárie

 

Podajte ruku svojmu partnerovi a bezprostredne sa posaďte. Dajte najavo, že ste zvyknutí vstupovať sebaisto do kancelárie a že nepočítate s tým, že vás nechajú čakať. Ľudia, ktorí kráčajú pomaly a dlhými krokmi, dávajú najavo, že majú veľa času a že vlastne ani nemajú nič iné na práci. Vplyvní ľudia a tí, ktorí si zaslúžia pozornosť, vstupujú do miestnosti svižne, strednou rýchlosťou a stredne dlhými krokmi.

 

Podanie ruky

 

Držte dlaň priamo a opätujte podanie ruky. Váš partner by mal rozhodnúť o tom, kedy ho ukončí. Ak sa chcete vyhnúť tomu, aby vám váš partner podal ruku s dlaňou smerujúcou dolu, urobte úkrok vľavo okolo jeho stolu. Nikdy nepodávajte ruku cez stôl. Behom prvých pätnástich sekúnd vyslovte dvakrát meno svojho partnera a nikdy nehovorte dlhšie než 30 sekúnd.

 

Vaše gestá

 

Kľudní a sebaistí ľudia, ktorí ovládajú svoje emócie, sa pohybujú cieľavedomo a premyslene. Vysoko postavení jedinci používajú menej gest než tí nižšie postavení. Je to prastarý vyjednávací trik: mocní ľudia sa nemusia príliš pohybovať. Ak je to vhodné, napodobnite v primeranej miere gestá a výrazy svojho partnera.

 

Počas pracovného pohovoru vysielate o svojej osobe mnoho informácií aj počas sedenia na stoličke. V prípade, ak neviete, ako sedieť na stoličke počas pohovoru, dáme vám niekoľko rád, ak si vybrať:

 

-prekrížená noha cez nohu znamená uzatvorenosť a neistotu

-kombinácia prekrížených nôh a zároveň prekrížených rúk znamená absolútnu nedôveru a uzatvorenosť

-sedenie za vrchom stola prezentuje nadradenosť a autoritu

 

V každom prípade odporúčame počas pracovného pohovoru sedieť kľudne, rovno a vzpriamene, bez zbytočných prehnaných gestikulácií a neverbálnych prejavov.

 

Odchod

 

Zbaľte si svoje veci kľudne, nepostupujte rýchlo. Podajte ruku svojmu partnerovi, obráťte sa a odíďte. Zbrklé gestá, nekoordinované „ponáhľanie sa“ môžu v zamestnávateľovi vzbudiť pocit neistoty a nízkeho sebavedomia.

 

Záver

 

Na záver Vám zhrnieme niekoľko základných rád a tipov, ktorých je vhodné držať sa počas absolvovania pracovného pohovoru. V krátkosti možno zhrnúť základné zásady správneho absolvovania pohovoru z hľadiska neverbálnej komunikácie takto:

 

-do miestnosti vstúpte sebavedomo a rozvážne

-pri podaní ruky klaďte dôraz na pevný stisk

-počas pozdravu ako i samotného pohovoru udržujte očný kontakt

-nedávajte najavo svoju nervozitu prostredníctvom rúk, teda „nebubnujte“ prstami o stôl, neklepkajte nervózne prstami, nehrajte sa nepretržite s perom

-seďte vzpriamene a pokojne

-pokiaľ je to možné, vyvarujte sa prekríženiu rúk, nakoľko takéto gesto vzbudzuje u protistrany dojem nedostupnosti

-snažte sa vyhnúť širokej gestikulácii


 

Na pracovnom pohovore sa vyhýbajte zhrbenému postoju, nepokoju, váhavému tónu hlasu, ustráchanosti, uhýbaniu pohľadom, hniezdeniu sa na stoličke, pozeraniu na hodinky, rozhliadaniu sa po miestnosti, hraniu sa s ceruzkou, či nebodaj jej hryzeniu. Snažte sa zostať čo najviac pokojná, vyrovnaná, sústredená, na otázky odpovedajte jasne, stručne, k veci, priamo.

 

Ak si napríklad počas pracovného rozhovoru škriabete a šúchate nos, ucho alebo bradu, dávate jasne najavo svoju nervozitu. Niektorí takto zakrývajú to, že klamú, alebo 

 

Ak je vám položená otázka, neodvracajte hlavu a nikdy nepribližujte ruky k tvári. Oboje by mohlo budiť dojem, že niečo skrývate. Pokiaľ sa vášho pohovoru účastní viac ľudí, smerujte svoju odpoveď tomu, kto otázku položil.

 

Potom však ihneď naviažte očný kontakt s ostatnými účastníkmi. Na začiatku hovorte pomalšie než obvykle hovoríte. To vám zabráni hovoriť príliš rýchlo, čo sa niekedy pri nervozite stáva. Pamätajte, že hlboké tóny znejú autoritatívne, snažte sa preto hlas nezvyšovať.

 

Vnímajte reč tela druhých. Všímajte si zamračenie alebo zvraštenie čela, ktoré môže naznačovať problematický vzťah k tomu, čo hovoríte. V túto chvíľu by ste mali vysvetliť svoje slová lepšie.

 

 

Dajte si pozor na akékoľvek signály zmenšujúcej sa pozornosti, bubnovanie perom o stôl, listovanie poznámkami, kríženie paží alebo pohľad inam. To by vás malo viesť k ukončeniu hovoru alebo k dotazu, či je ešte niečo, čo by druhú stranu zaujímalo. Skúste zmeniť reč tela. Zmeňte pozíciu, tón hlasu, tempo reči, zmeňte používanie gest. To by mohlo záujem ľudí pomôcť oživiť. Pri odchode sa usmievajte.

Fotogaléria

Zdieľať článok

Podobné články

Diskusia