Práca z domu, oplatí sa...

O trende „práce z domu“, tzv. homeworking, sa vo svete hovorí už niekoľko rokov. V súčasnosti je tento spôsob vykonávania práce pomerne dosť aklimatizovaný aj na Slovensku.

 O trende „práce z domu“, tzv. homeworking, sa vo svete hovorí už niekoľko rokov. V súčasnosti je tento spôsob vykonávania práce pomerne dosť aklimatizovaný aj na Slovensku. Množstvo zamestnávateľov ponúka takýto spôsob práce a naopak množstvo zamestnancov takúto možnosť uvíta. Avšak aj tento spôsob práce má svoje úskalia.

 V prvom rade je potrebné poznamenať, že z domu už dlhodobo nepracujú len dôchodcovia a rodičia na materských dovolenkách. Tento druh práce je taktiež obľúbený v kruhoch programátorov, dizajnérov, grafikov, prekladateľov, novinároch, obchodných zástupcov atď.

 

Ako to býva zvykom, každá minca má dve strany. Aj práca z domu je v istých prípadoch výhodná tak ako pre zamestnanca, tak i pre zamestnávateľa. Ak sa neviete rozhodnúť, či je práca z domu aj pre vás „to pravé orechové“, poukážeme pre vás na zopár výhod a nevýhod takejto práce.

 

Úspora času a flexibilita

 

Veľmi podstatným pozitívom práce z domu z pohľadu zamestnanca je možnosť zadeliť si vlastný pracovný čas tak, ako mu to vyhovuje. Zamestnanec nemusí pravidelne každé ráno dodržiavať striktný režim vstávania, cestovania do zamestnania a pracovnú dobu. ( pozn. v zmysle podmienok dojednaných so zamestnávateľom, ktoré môžu byť upravené rozdielne )

 

Istý pocit slobody pri rozvrhu vlastného pracovného času a individuálneho zadelenia postupnosti úloh pre mnohých zamestnancov preváži väčšinu negatív práce z domu.

 

V rámci individuálneho zadelenia pracovného času taktiež zamestnanec získava možnosť vykonávania iných, napríklad záujmových aktivít, keďže si vie prispôsobiť pracovnú dobu svojmu voľnému času. Nehovoriac o nesporných výhodách rodičov na materskej či rodičovskej dovolenke. Často krát je tento spôsob práce jediným, ktorý si vzhľadom na životnú situáciu môžu dovoliť.

 

Domácke prostredie a menej stresu

 

Ďalšou výhodou pre mnohých zamestnancov je skutočnosť, že pracujú z vlastného domova. Teda v prostredí , kde sa cítia sebaisto, majú svoje pohodlie, komfort a zabezpečené pracovné prostredie presne podľa svojich predstáv.

 

Z uvedeného vyplýva pre zamestnanca aj menej stresu, nakoľko neprichádza do častého osobného kontaktu so zamestnávateľom, prostredie na neho vplýva pozitívne a  časovo pracuje podľa individuálne zvoleného pracovného režimu.

 

Žiadne konflikty v kolektíve

 

Pre množstvo zamestnancov môže byť práce v kolektíve neúmernou záťažou. Medziľudské vzťahy na pracovisku ovplyvňujú často krát prístup zamestnanca k práci a jeho pracovné výkony. Pre množstvo zamestnancov je výhodou domáceho prostredia samostatnosť, teda absencia akýchkoľvek rušivých elementov na pracovisku v podobe kolegov.

 

Ako sme vyššie uviedli, práca z domu má pre zamestnancov množstvo pozitív, avšak čo pre niekoho je pozitívom naopak pre iného môže byť pre iného negatívom.

 

Nízka integrácia s kolegami

 

Nízka interakcia v kolektíva a neustála osamelosť pri vykonávaní práce môže byť pre niekoho pozitívom, avšak veľa zamestnancov potrebuje istý druh interakcie a začlenenia v kolektíve. Zamestnanci, ktorí zvažujú prácu z domu by mali triezvo zvážiť, či absencia kolektívu nebude práve negatívom vo vzťahu k výkonu práce.

 

Rozptýlenie pri plnení úloh

 

Domáce prostredie so sebou neprináša iba komfort a pohodlie, ale aj množstvo rušivých elementov a znížené sústredenie sa na plnenie pracovných úloh. Či sú to už rodinní príslušníci, domáci miláčikovia, domáce práce a iné.

 

Možnosť odsúvania pracovných úloh

 

V prípade, ak zamestnanec nemá dostatočnú schopnosť organizácie vlastnej práce môže sa často krát stať, že na úkor iných aktivít odsúva pracovné úlohy a neustále ich reorganizuje, čo v konečnom dôsledku môže viesť k zníženej výkonnosti.

 

Spätná väzba

 

Pri práci z domu má zamestnanec málokedy aktívnu spätnú väzbu, teda väčšinou sa k jeho pracovným výkonom vyjadrí zamestnávateľ až po úplnom odovzdaní práce. Mnoho zamestnancov potrebuje spätnú väzbu pri čiastkových pracovných úkonoch a istým spôsobom osobné vedenie zo strany zamestnávateľa pri vykonávaní práce.

 

Vyššie sme uviedli základné výhody a nevýhody práce z domu zo strany zamestnancov. z pohľadu zamestnávateľa má tento spôsob práce taktiež výhody ako i nevýhody.

 

Práca z domu z pohľadu zamestnávateľa

 

V prvom rade zamestnávateľ nemusí zamestnancovi poskytnúť konkrétne miesto výkonu práce, teda či už to je kancelária, pracovné miesto v „open space“ kancelárii. Takto môže zamestnávateľ ušetriť nemalé náklady v súvislosti s pracovným vybavením ( kancelársky nábytok, pomôcky, počítač atď.).

 

Z uvedeného sa taktiež odvíjajú náklady na nájom za kancelárske priestory, elektriku, vodu atď.

 

Ďalšou výhodou pre zamestnávateľa je, že nevyhnutne nemusí hradiť zamestnancom prácu nadčas, príplatok za nočnú prácu a pod. ( záleží na konkrétnych podmienkach spolupráce )

 

Nevýhodou pre zamestnávateľa môže byť nízky stupeň dozoru nad zamestnancami. Zamestnávateľ v tomto prípade musí mať istotu, že za poskytnutú voľnosť zamestnancovi mu môže plne dôverovať pri plnení jeho pracovných úloh, teda že prácu reálne vykonajú a dodajú.

 

Nevýhodou pre zamestnávateľa je najmä komunikačná izolácia nebezpečenstvo pre citlivé firemné informácie prípadne problémy s vedením tímu.

 

Je preto potrebné zo strany zamestnávateľa poctivo sledovať a analyzovať prebiehajúce komunikačné procesy, pretože to, čo si osobne poviete v kancelárii nenahradí žiadny iný komunikátor. ( napr. mail, správy atď. )

 

Práca z domu kladie vyššie nároky na vedenie ľudí, a to po stránke motivačnej, komunikačnej i kontrolnej. Manažéri musia praktizovať úplne iný spôsob kontroly nad pracovnými výkonmi zamestnancov. Je tu potrebné vysoké dávky dôvery zo strany manažérov vyvážené mierou zodpovednosti na strane zamestnancov.

 

Fotogaléria

Zdieľať článok

Podobné články

Diskusia