Bezpečnosť práce pre firmy

 V súčasnosti bezpečnosť práce patrí medzi základné zákonné povinnosti, ktoré má každá firma (aj malá firma do 10 zamestnancov). 

V súčasnosti bezpečnosť práce patrí medzi základné zákonné povinnosti, ktoré má každá firma (aj malá firma do 10 zamestnancov). Vo väčších firmách bezpečnosť práce patrí medzi jednu z riadiacich činností, ako o tom hovorí aj zákon. Inšpektoráty práce majú v náplni svojej práce vykonávať kontroly vo všetkých firmách a každá firma má povinnosť mať uzatvorenú zmluvu s bezpečnostným technikom a s technikom požiarnej ochrany. V nedávnej minulosti tomu tak nebolo, preto firmy tieto povinnosti dávali do ústrania. S bezpečnosťou práce ide ruka v ruke aj ochrana životného prostredia a požiarna ochrana. S týmto je spojené veľké množstvo odbornej práce a znalostí, ktoré sú potrebné pre kvalitné zvládnutie tejto problematiky. Naša spoločnosť Envibozpo Vás odbremení od všetkých starostí v týchto problematikách a pomôže Vám zvládnuť všetky požiadavky na vysokej odbornej úrovni. Naším cieľom je spolupracovať s Vami pri vytváraní, riadení a zabezpečovaní všetkých činností http://envibozpo.sk/ BOZP, požiarnej ochrany a životného prostrediaV prípade záujmu Nás http://envibozpo.sk/contact.

Fotogaléria

Zdieľať článok

Podobné články

Diskusia