Vymáhanie pohľadávok

 Ste v situácii, kedy Vám niekto nazaplatil faktúru, alebo pôžičku a dlžník Vás ignoruje?

Hocikomu sa môže stať, že sa vyskytne v situácii, kedy Vám niekto nezaplatí za vašu oprávnenú pohľadávku - či už z obchodného vzťahu alebo z dôvodu, že ste mu požičali peniaze a dotyčný Vás s platbou odignoroval. V rámci dobrých vzťahov veriteľa ústne, e-mailom či písomne vyzveme nato, aby zaplatil Váš oprávnený nárok(dlh voči vašej osobe). To však niekedy nestačí a preto  je potrebné pohľadávku vymáhať. V takomto prípade je účinné vyzvať veriteľa, aby Vám dlh vyrovnal. V tejto predžalobnej výzve je vhodné uviesť dátum dokedy požadujete zaplatiť danú pohľadávku, hrozbu súdnym vymáhaním a nákladmi daného postupu(súdne trovy, trovy právneho zastúpenia) aj s prípadnými sankciami. 

Najideálnejšie je začať s vymáhaním pohľadávky čím skôr. Jednak kvôli premlčacím lehotám, ktorá je pre občianskoprávne záväzky 3 roky a obchodnoprávne 4 roky a jednak kvôli v praxi často sa vyskytujúcej snahe dĺžnika vyhýbať sa svojim záväzkom a neustálom sľubovaní splatení pohľadávky, čím vy zbytočne strácate čas a peniaze. Za zmienku tiež stojí zváženie odpredaja pohľadávky(dlhu). Vymáhať pohľadávku môžete buď na vlastné náklady, čo vás bude stáť čas, ktorý strávite či už komunikáciou s dlžníkom, študovaním právneho základu pohľadávky, písaním príslušných právnych dokumentov alebo môžete využiť kontakt na spoločnosti, ktorá sa touto vymáhaním pohľadáviek zaoberá a týmpádom disponuje odborným tímom a skúsenosťami potrebnými k vymoženiu pohľadávky - v prípade ak máte nejaký problém môžete nás kontaktovať s požiadavkou vymáhania dlhu. Pohľadávky môžno vymáhať súdne i mimosúdne napr. formou mediácie či rozhodcovského súdu, zvolenie správneho postupu vždy závisí od konkrétnej situácie.

Pri rozhodovaní sa či sa oplatí vymáhať pohľadávku, keďže s touto činnosťou sú spojené náklady je vhodné si overiť bonitu pohľadávky - lustráciou zistíme či je dlžník solventný, tj. čo nie je vedený v registroch dlžníkov alebo nie je v konkurze či likvidácii a či nemá dlhy v štátnych inštitúciách. Taktiež je vhodné si preveriť nárok z právneho hľadiska na základe dokumentov, ktorými k pohľadávke disponujete.

 

K vymáhaniu pohľadávky na súde sa najčastejšie využíva forma platobného rozkazu, ktorý je vlastne žaloba, ktorou si uplatňujete svoj nárok. K úspešnému podaniu žaloby je potrebné podať tento vzor na príslušnom súde (väčšinou na okresný súd v mieste trvalého bydliska/sídka dlžníka) a zaplatiť kolok vo výške 6 % z vymáhanej pohľadávky(príklad - ak Vám dlžník je povinný splatiť 1000 Eur, tak kolok bude v hodnote 60 Eur, minimálny kolok musí byť však v hodnote 16,50 Eur).  

Fotogaléria

Zdieľať článok

Podobné články

Diskusia