Pozastavenie živnosti

Ak ste sa rozhodli, že potrebujete ukončiť podnikanie formou živnosti, nemusíte úplne skončiť so živnosťou, ale stačí si živnosť pozastaviť.

Môžete tak urobiť hocikedy, stačí podať oznámenie obvodnému úradu, obvodu živnostenského podnikania. Živnosť je pozastavená dňom oznámenia o pozastavení, prípadne ku dňu, ktorý uvediete. (vzor: 2012-oznamenie-o-pozastaveni-prevadzkovania-zivnosti.pdf [ 30.59 KB ])

 

Pozastavenie živnosti sa zapisuje do živnostenského registra. Počas pozastavenia Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovna a daňový úrad berie živnostníka akoby mal živnosť zrušenú.

Zdravotnej poisťovni a daňovému úradu zmenu oznámi sám živnostenský úrad, sociálnu poisťovňu si podnikateľ musí vybaviť sám. Ak je pozastavená živnosť počas celého kalendárneho roka, tak živnostník nemusí ani podávať daňové priznanie. 

Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia(taká akú ste uviedli v pozastavení).

Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky. Ak chcete naďalej mať pozastavenú živnosť, tak musíte si ju znova pozastaviť - nič Vám nebráni aj hneď deň nasledujúci ako bola obnovená živnosť.

Fotogaléria

Zdieľať článok

Podobné články

Diskusia