Čo potrebujete vedieť o úvere pre firmu?

S príchodom finančnej krízy sa zhoršilo aj poskytovanie úverov firmám. Finančná expanzia z pred krízových rokov sa skončila a banky si v neistom prostredí viac začali dávať pozor komu poskytujú úver.

Odborníci sa zhodujú, že zásadne sa sprísnili podmienky za ktorých banky poskytujú úvery. Neskôr sa situácia zlepšila, ale stále nedosahuje predkrízovú úroveň. Ak ste sa rozhodli, že potrebujete nový úver úver, pripravte sa nato, že sa stretnete s dôkladnejšou analýzou z pohľadu schopnosti splatiť úver. 

 

ANALÝZA SCHOPNOSTI SPLATIŤ ÚVER

 

Pri analýze firma musí preukázať, že bude mať dostatok finančných prostriedkov nato, aby svojou činnosťou úver splatila. Daná schopnosť sa preukazuje na základe finančnej a nefinančnej analýzy spoločnosti.

 

VYŠŠIA MIERA ZABEZPEČENIA ÚVERU

 

Ak chce zlepšiť svoje postavenie na trhu s úvermi, musíte veriteľovi poskytnúť vyššiu mieru zabezpečenia. Oproti predkrízovej úrovne banky často požadujú aj 100 % krytie úveru - tj. zabezpečenie v prípade zlyhania úveru. 

 

Niekedy budete musieť preukázať aj vlastné zdroje na financovanie projektu. V súčasnosti sa štandardne výška vlastných zdrojov pohybuje okolo 40 % a vyššie, avšak vždy je potrebné konkrétne podmienky si overiť u konkrétneho veriteľa.

 

Ako zábezpeku sa využívajú štandardné zabezpečovacie inštitúty ako sú ručenie, hypotéka a mnohé ďaľšie. 

 

K získaniu úveru je vhodné mať aj dobre spracovaný podnikateľský plán, jasná vízia spoločnosti, jasné definovanie spoločnosti na trhu, stabilné personálne zabezpečenie.

 

Fotogaléria

Zdieľať článok

Podobné články

Diskusia