Predstavujeme - Ladislav Lorinc

1. Môžete sa stručne predstaviť? (kto ste, odkiaľ pochádzate, kde ste študovali resp. kde študujete, kde pracujete)

Som mladý Košičan, ktorý sa už druhé volebné obdobie venuje komunálnej politike. Vyštudoval som politológiu na UPJŠ v Košiciach. Dlhé roky som profesionálne hrával hádzanú. Civilným zamestnaním som projektový manažér v zahraničnej IT firme. Vo voľnom čase sa venujem práci  s mladými ľuďmi doma aj v zahraničí. Neziskový sektor.

2. Akým témam by ste sa chceli v politike venovať? Aké máte z danej oblasti skúsenosti? Angažovali ste sa v danej téme už v minulosti? Ako?

Samozrejme by som sa chcel venovať problémom mladých ľudí, ako sú kvalita vzdelania, problematika stáži, dostupnosť bývania pre mladých, startupy atď. Okrem týchto problémov by som sa však veľmi rád podieľal na reforme volebných zákonov (zmena volebného systému, zjednotenie volebných zákonov), reforme verejnej správy (zlučovanie obcí, prerozdelenie kompetencií a financovania obcí) a zastavení korupcie a klientelizmu (prechod od známostnej na znalostnú ekonomiku, transparentnosť verejného priestoru,vylúčenie schránkových firiem z verejného obstarávania, hmotná zodpovednosť verejných funkcionárov atď.) S mladými ľuďmi pracujem cez neziskový sektor. Celospoločenským problémom som sa venoval na škole, ako študent politológie. V strane #SIEŤ som bol členom dvoch odborných skupín, ktoré vytvárali program strany pre parlamentné voľby.

3. Koľko prostriedkov chcete investovať do kampane? Aké kanály plánujete využiť, na aké cieľové skupiny sa chcete zamerať?

Plánujem preinvestovať približne 5000 eur. Prevažne sa jedná o printovú reklamu (letáky, reklamné predmety) a virálnu reklamu (Facebook, Google Adwords)

4. Ste spokojný s umiestnením na kandidátke? Očakávate, že sa dostanete do parlamentu?

Som vďačný za túto príležitosť. Pevne verím, že strana #SIEŤ bude zostavovať vládu a mne sa podarí dostať do parlamentu.

5. Kde budete pôsobiť, ak by ste vo voľbách neuspeli?

Budem pokračovať vo svojej práci , kde som momentálne na neplatenom voľne. Budem sa venovať lokálnym problémom, či už ako komunálny politik alebo cez tretí sektor. Život pojde ďalej.

6. V čom vidíte svoje slabiny? V čom viete, že sa musíte ešte zlepšovať?

Vedu o politike som študoval, politike sa roky aktívne venujem, vždy som chcel byť profesionálny politik. Je to moj sen na ktorom pracujem. Vek však človek nedokáže oklamať, ani skúsenosti prichádzajúce praxou a rokmi. Určite musím ešte pracovať na svojom vzdelaní a ísť hlbšie analyticky do podstaty problémov (špecializovať sa/nájsť si tú svoju oblasť). Čoraz viac ale vnímam potrebu charakteru človeka a etického rozmeru v politike (politická kultúra), odborníkov „na všetko“ už bolo dosť. S pokorou a vedomý si záväzku o ktorý žiadam. Idem do toho. Chcel by som sa naďalej učiť a vzdelávať  byť dobrým správcom verejných záujmov. Dobrý poslanec v službe ľuďom. Nová generácia politikov Slovenska nezaťažená minulosťou.

5.marca voľte Sieť, krúžkujte 41 - Ladilav Lorinc

Fotogaléria

Zdieľať článok

Podobné články

Diskusia