Ako správne motivovať zamestnancov

V súčasnosti existuje mnoho nemotivovaných zamestnancov, ktorí zďaleka nepodávajú pracovný výkon na úrovni ich možností.

V súčasnosti existuje mnoho nemotivovaných zamestnancov, ktorí zďaleka nepodávajú pracovný výkon na úrovni ich možností. Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania firmy. Ide to aj bez peňazí. Nefinančné „odmeny“ sú často oveľa efektívnejšie. Ponúkame vám niekoľko tipov, ako vytvoriť pre vašich zamestnancov pracovné prostredie, z ktorého sa im nebude chcieť odísť.

 

 

Náklady na zamestnancov bývajú vďaka odvodom nášmu sociálnemu štátu najväčšou zložkou výdavkov. Ešte horšie však je, keď nevyužívate potenciál, ktorý ľudia v sebe majú - strácate tým konkurencieschopnosť. Nevenovať tejto problematike dostatočnú pozornosť, alebo k tomu pristupovať rovnako chybne ako ostatné, môže byť pre ďalšiu existenciu alebo prosperitu vašej firmy nebezpečné.

 

Finančná motivácia nie je vždy cestou úspechu

 

Možno už ste prišli na to, že peniazmi motivovať (stimulovať) dosť dobre nejde. Peniaze sú len prostriedok zmeny. Ľudia potrebujú viac než len získavať prostriedky na uspokojenie základných potrieb ako je strava, bývanie a rôzne haraburdie do bytu. Keď to čo skutočne potrebujú nezískavajú, stávajú sa ešte viac nespokojní a svoju nespokojnosť utvrdzujú napríklad ďalšími a ďalšími nákupmi nepotrebných tovarov, ktoré vôbec nepotrebujú a ktoré ich nemôžu uspokojiť. Zvýšte im plat a zvýšite zároveň aj nespokojnosť.

 

Zamestnancov si treba zaslúžiť, nie kúpiť

 

Potrebujete, aby vás nasledovali, aby vám dôverovali a nachádzali v práci oveľa viac, než len možnosť získať prostriedky na prežitie. Veď je práca neoddeliteľnou súčasťou ich života. Nemôžete si dovoliť (ak vám skutočne záleží na vašej firme) vnímať ich ako obyčajné pracovné stroje, ako nástroje a prostriedky na výrobu peňazí.

 

 Peniazmi možno stimulovať v podstate len jednu úroveň tejto pomyselnej pyramídy potrieb. Zamestnanec, pretože je predovšetkým človek, potrebuje dosahovať uspokojenie viac potrieb. Hľadá podvedome pocit bezpečia a istoty, spolupatričnosť. Potrebuje uznanie a sebapotvrdenie. Potrebuje tiež rast, objavovať nové možnosti, učiť sa novým veciam a vyvíjať sa.

 

Na vás je všetky tieto veci umožniť. Ako to dosiahnuť? Najprv tou cestou musíte prejsť vy sami. Ste tým, koho vaši ľudia môžu nasledovať, komu môžu dôverovať? Ste tým, kto im robí spätnú väzbu v ich snažení, kto ich rešpektuje a komunikuje s nimi bez náznakov arogancie či iného deštruktívneho správania?

 

Dnes vie len málokto efektívne riadiť. Chýba vôľa hľadať ideálne riešenie. Všeobecne rozšírená stádovitosti nás núti robiť to, čo robia ostatní. Zamestnanci od vás napríklad potrebujú počuť, že robia svoju prácu dobre.

 

Ak chcete naozaj niečo zlepšiť k lepšiemu, budete potrebovať oveľa viac než len pár útržkovitých informácií ako postupovať. Budete potrebovať zmeniť samých seba a pracovať na sebe dostatočne dlho, aby ste vytvorili návyky, ktoré potom budú vašou oporou pri prekonávaní počiatočných ťažkostí na ceste ku zdravo fungujúcim pracovným vzťahom a pracovnému prostrediu. Súčasný všeobecný model vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi je hlboko zakorenený a priznajme si to - úplne šialený.

 

Vďaka tomu, že hľadáte riešenie, môžete skutočne funkčné riešenie nájsť. Koreňové princípy však nemožno jednoducho opísať a dúfať, že sa nejako samé od seba uplatní v praxi. Je potrebné tieto princípy postupne uplatňovať a objavovať na vlastnej koži. Inak sa z miesta nepohnete.

 

Ako zamestnancov motivovať ?

 

Nižšie uvádzame niekoľko postrehov, ktoré väčšinou vyplynú na povrch v priebehu vedomého sledovanie a ovplyvňovanie diania vo firme. Nejde o postupy ako krok za krokom motivovať zamestnancov (pretože motivovať sa musí každý sám; môžete prinajlepšom druhej len stimulovať k sebamotiváciu), ale o dôsledky, ktoré objavíte, ak zmeníte sama seba a svoj prístup k zamestnancom a ich skutočným potrebám.

 

Atmosféra vzťahov na pracovisku výrazne ovplyvňuje aj motiváciu zamestnancov . Najmä dobré vzťahy bez demotivujúci javov ako je závisť, škodoradosť, prílišná súťaživosť, arogancia a ďalšie.

 

Ľudia vás budú nasledovať ak im pôjdete príkladom, je potrebné vždy ukázať cestu, predrať sa džungľou ako prvý a ukázať, že to ide. Najprirodzenejšou ľudskou zručností je schopnosť napodobňovať, musíte ukázať ako na vec a ľudia sa toho chytia.

 

Kritikou pozitívne vnútornú motiváciu spoľahlivo udusíte. Chyba je vždy na vašej strane. Ak pracovník na danú funkciu nestačí a nedokáže sa prispôsobiť, kto je zodpovedný za to, že bol prijatý alebo za zlé pracovné podmienky? Dotyčný pracovník? Ale choďte!

 

Uľahčujte pracovné procesy, čím lepšie sa ľuďom pracuje, tým menej je práca štve a o to väčšie uspokojenie môžu v práci nájsť.

 

Neprikazujte, ale žiadajte. Ak chýba vo vašej slovnej zásobe čarovné slovko prosím, môžem bez preháňania povedať, že ste naozaj vážne ohrození.

 

Naučte sa chváliť. Pochvala je jednou z najväčších odmien. Ľudia potrebujú mať spätnú väzbu. Potrebujú vedieť, že pracujú dobre. Je však smutnou pravdou, že vysloviť pochvalu je pre mnoho nadriadených pracovníkov ohromný problém - najmä ak ide o ľudí, ktorí žijú vo strachu. Nájdite v sebe odvahu a začnite sa zvoľna učiť, ako druhé oceňovať slovami uznania. Takto vzniká najsilnejšia motivácia.

 

Jednajte s druhými tak, ako chcete, aby jednali s vami. Ak si však nevážite sami seba, radšej sa tejto rady vyvarujte.

 

Stanovte firemné pravidlá a zabezpečujte ich dodržiavanie. Najmä tým, že ich sami prísne dodržiavate. Ľudia potrebujú poriadok, poriadok, prehľadnosť. Ak sa objavuje chaos, nevedia čo majú robiť a to je jednou z príčin zúfalstva a demotivácia. Pracovníci musia vedieť, ako presne má vyzerať výsledok ich práce. Nestačí, že to viete vy.

 

Naučte sa úprimne ospravedlniť za svoje chyby. Nikto nie je neomylný. Priznaním vlastné chyby nestrácate, ale získavate. Ľudia totiž spoznajú, že si na nič nehráte a budú vám viac dôverovať. Načúvajte požiadavkám pracovníkov, vkladajte do práce prvky hry a dodržiavajte pravidlá! Majte s ľuďmi veľkú trpezlivosť, väčšie ako máte so sebou, nikdy si neprivlastňujte zásluhy svojich zamestnancov. Signalizuje to vážnu poruchu vašej osobnosti. Ľudia nechcú pracovať pre psychopatov, vytvorte predstavu o ideálnej podobe vašej firmy a s touto predstavou zamestnanca vhodným spôsobom zoznámte. Ak sa potom s vašou myšlienkou dokážu stotožniť a prijať ju za vlastnú, budú vás nasledovať. Nájdite odvahu hľadať lepšie riešenie.

 

Vžite sa do úlohy človeka, ktorý preberá zodpovednosť za prosperitu svojej skupiny. Predstavujte si vzťahy vo vašej firme ako vzťahy v prírodnom domorodom kmeni. Ako náčelník máte na starosť zabezpečenie fungovania vášho kmeňa. Na vás je dokázať, že viete čo robíte a že vaše rozhodnutie budú prínosom pre všetkých. Nemôžete si vynútiť silou, aby vás nasledovali. Tým si len podreže pod sebou konár. Musíte začať viac používať svoju hlavu a stať sa múdrymi. Ľudia chcú, aby za nich preberali zodpovednosť druhí. Buďte tým, na koho je možné sa spoľahnúť.

 

Majte dokonalý prehľad o dianí vo firme. Neznamená to špehovať pracovníkmi, ale pozorne načúvať a sledovať, čo sa deje. Sledujte pozorne predovšetkým reč tela, nenápadné signály. Ľudia sa spravidla nemôžu vyjadrovať priamo. V dávnych spoločenstvách to pre nich znamenalo aj smrť - okato upozorniť náčelníka na jeho chybu, keď sa jednalo často o diktátorského psychopata, bolo veľmi nerozumné.

 

Neprekonateľné prekážky nebezpečne demotivujú. Na vás je rýchlo identifikovať také prekážky a nájsť riešenie. rozoberajte problémy na menšie riešiteľné časti.

 

Začnite sa zaujímať o to, ako objaviť motiváciu predovšetkým sami v sebe a vaše okolie sa začne zvoľna meniť podľa toho, ako sa budete meniť vy.

Fotogaléria

Zdieľať článok

Podobné články

Diskusia