Ako vymáhať pohľadávky ?

Bežne sa nám stane, že niekto nám nezaplatí zato, čo nám právo patrí. V záujme zachovania dobrých vzťahov najprv situáciu riešime ústnými a neskôr písomnými výzvami. 

Avšak nie je účinné naťahovať čas a dávať dlžníkovi po jednej, maximálne dvoch lehotách ďaľší čas na plnenie. Často ide totižto o zúfalú snahu dlžníka vyvliecť sa zo svojich dlhov. V takomto prípade je účinné vyhľadať odbornú pomoc pri vymáhaní pohľadávky, príp. uskutočnniť ďaľšie právne kroky na vlastnú "päsť". 

V prvom rade si je potrebné uvedomiť či je alebo nie je pohľadávka premlčaná alebo nie. Pre občianskoprávne vzťahy platí lehota 3 roky od splatnosti a pri obchodných vzťahov je lehota 4 roky. Nemá zmysel čakať na koniec týchto lehôt, ale vec treba čo najskôr riešiť právne. Ďaľšou dôležitou skutočnosťou je uvedomenie si právnej sily pohľadávky - nakoľko dobre ju mám zdokumentovanú, načo mám nárok a aká je šanca pohľadávku si vymôcť. Je účinné a dobré si preveriť dlžníkovú bonitu napr. či nemá dlhy voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni, prípadne si ho preveriť na serveri ako je dlznik.sk. Je potrebné si uvedomiť, že vymáhanie pohľadávky má svoje náklady ako sú súdny poplatok, právne trovy a dokonca aj v prípade súdneho rozhodnutia aj náklady exekútora, ktoré ak sa neuhradia z dlžníkovho majetku, pretože žiadny nemá a nemá ani žiadne iné príjmy, tak tieto náklady budete musieť zaplatiť vy. 

 

Pri vymáhaní pohľadávky je potrebné sledovať, či na majetok dlžníka nebol vyhlásený konkurz - to sa dá zistiť z Obchodného vestníka, kde zadáte dlžníkovo meno či názov. 

 

Na zváženie stojí možnosť využitia odkúpenia pohľadávky faktoringovou spoločnosťou, kde síce časť hodnoty pohľadávky stratíte, avšak odpadnú Vám náklady na čas a energiu pri vymáhaní pohľadávky.

Fotogaléria

Zdieľať článok

Podobné články

Diskusia